学生事务 Hal Ehwal Murid

Jawatankuasa yang terlibat adalah seperti berikut:

1. Jawatankuasa RMT /PSS 

2. Jawatankuasa Program 3K (Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan)

3. Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah

4. Jawatankuasa Projek Anak Angkat


Comments